Wat doen wij

Twyzer is gespecialiseerd in slimme, data-gedreven oplossingen op het Microsoft Azure Platform. Door optimaal gebruik te maken van de sterke punten van Azure, richten we ons volledig op het leveren van toegevoegde waarde voor onze klanten. We maken gebruik van Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS) diensten van Azure om uiteenlopende oplossingen te bieden, van low-code tot full-code.

Onze oplossingen omvatten onder andere slimme datatoepassingen met Microsoft Fabric, Azure AI Services, OpenAI, PowerBI, Azure Integration Services en containerization. Deze diensten stellen bedrijven in staat om efficiënt en data-gedreven te werken, te innoveren en te groeien in een steeds digitaler wordende wereld.

Wij geloven in techniek maar techniek moet u verder helpen en niet tegenwerken. Daarom vinden wij het belangrijk om de vraag achter de vraag op te lossen. Dit doen we door techniek in te zetten op een dusdanige manier dat deze u helpt te excelleren in het behalen van uw doelstellingen oftewel “Taking You forward“. Wij zetten ons in om uw complexe vraagstukken met standaard Azure producten en diensten en zo min mogelijk maatwerk te vertalen naar praktische, kosten efficiënte en duurzame oplossingen. 

Wij bieden middels de inzet van een Self-Service Portaal uitgebreide Managed Services aan om ervoor te zorgen dat uw IT-landschap altijd optimaal presteert. Dit omvat het beheer van cloud omgevingen, het optimaliseren van prestaties en het waarborgen van beveiliging en compliance volgens de afgesproken SLA. De Managed Services van Twyzer zijn ontworpen om
continuïteit en stabiliteit te bieden, zodat organisaties zich kunnen richten op hun kernactiviteiten zonder zich zorgen te hoeven maken over IT-gerelateerde kwesties.

Ook kunnen we u volledig ontzorgen in de cloud. Wij zijn officieel Microsoft Cloud Solution Provider (afgekort: CSP). Hiermee heeft u de mogelijkheid om via Twyzer op maandelijkse basis Microsoft cloud diensten af te nemen en te laten beheren. 

 

 Onze klanten

data_ai

Data & AI

Bij Twyzer erkennen we dat de kracht van IT niet alleen schuilt in geavanceerde technologie, maar vooral in de inzichten die uit uw data gehaald kunnen worden. Onze uitgebreide Data & AI diensten zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij hun transformatie door middel van datagedreven besluitvorming en geavanceerde AI toepassingen.

We starten met solide data engineering, waarbij we gebruikmaken van Microsoft Fabric en de Medallion architectuur. Deze aanpak zorgt voor een gestructureerde datastroom en -opslag, essentieel voor effectieve analyses. Onze data scientists zetten deze data om in waardevolle inzichten door middel van geavanceerde modellen en analyses, die u helpen bij het identificeren van trends en het voorspellen van toekomstige mogelijkheden.

Door de integratie van Azure AI Services en Azure OpenAI Service maximaliseren we de potentie van uw data. Deze AI tools werken samen met onze diensten op het gebied van modernisatie en integratie, en worden ondersteund door een Azure Landing Zone, die een veilige en robuuste omgeving biedt voor uw AI oplossingen. Deze naadloze integratie tussen systemen verbetert de efficiëntie en versterkt uw IT-infrastructuur.

De toepassing van AI versterkt de capaciteiten van data engineering en data science door versnelling van de data-analyse en het mogelijk maken van complexe beslissingen. Dit biedt uw organisatie de mogelijkheid om sneller innovatieve stappen te zetten en een marktvoordeel te behalen.

Als uw partner in IT, biedt Twyzer niet alleen Data & AI oplossingen, maar ook uitgebreide diensten in modernisatie, integratie en beheer. Deze holistische benadering zorgt ervoor dat onze technologieën naadloos samenwerken, wat uw operationele efficiëntie verhoogt en de groei van uw bedrijf versnelt.

Een partnerschap met Twyzer betekent dat u een beroep doet op een expert die niet alleen technologie implementeert, maar deze ook integreert en beheert met voortdurende ondersteuning. Ontdek hoe onze Data & AI diensten u kunnen helpen uw IT-uitdagingen aan te pakken en uw bedrijfsdoelen te bereiken.

"Compute power will need to become increasingly cloud-based and decentralised to support the next wave of economic growth. We’re committed to bringing the power of Azure wherever you are."
Satya Nadella
Microsoft CEO

Modernisatie​

Veel organisaties hebben hun IT-infrastructuur al gemigreerd van een (eigen) datacenter naar Azure omwille van de vele voordelen. Zo is met Azure geen hardware investering nodig, is geen duur contract meer nodig maar moet je betalen naar gebruik, is het Azure platform flexibel, schaalbaar en wereldwijd beschikbaar, draait het altijd op de nieuwste technologie en is het veilig en betrouwbaar.

Maar er is nog meer voordeel te behalen door een volgende stap te maken, namelijk door de IT-infrastructuur zoveel mogelijk te moderniseren door deze te vervangen door de serverless producten en diensten die Azure te bieden heeft. Hierbij wordt de onderliggende IT-infrastructuur beheerd door Microsoft waardoor u zich uitsluitend nog hoeft te focussen op de applicatie en de data. Daarnaast scheelt dit aanzienlijk in kosten (licenties, IT-infrastructuur kan offline worden gebracht) en complexiteit.

Twyzer kan u helpen deze volgende stap te maken. Samen met u onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van serverless producten en diensten waardoor uw IT-omgeving efficiënter en beter beheersbaar wordt.

Integratie​

Tegenwoordig maken organisaties veelvuldig gebruik van standaard on-premise en online producten voor het oplossen van specifieke problemen. Denk hierbij aan applicaties voor het beheren van personeelsgegevens, de salarisadministratie of klantrelaties. Om deze producten zo optimaal mogelijk te gebruiken is gegevensuitwisseling essentieel. Zo zijn bijv. personeelsgegevens niet alleen nodig in de applicatie voor het beheren van de personeelsgegevens, maar moet dezelfde informatie ook consistent en beschikbaar zijn in de salarisadministratie en moeten alle accountmanagers bekend zijn in de toepassing die gebruikt wordt voor klantrelaties.

Dergelijke gegevensuitwisseling wordt vaak decentraal en ad-hoc opgelost. Dit leidt een grote diversiteit aan software waarbij geen uniformiteit terug te vinden is qua programmeertaal, logging, en beveiliging. Ook wordt meestal geen rekening gehouden met niet beschikbaar zijn van de doelapplicatie waardoor informatie verloren gaat, data inconsistentie optreedt en herstel een langdurig en kostbaar proces is. Verder zijn er vaak meerdere eigenaren van de systemen en koppelingen en dat zorgt voor de nodige vertraging bij het vinden en oplossen van problemen.

Met gebruik van Azure Integration Services (denk hierbij aan Azure Logic Apps, Service Bus, API Management, Event Grid, Azure Functions en Azure Data Factory)  kan Twyzer u helpen om een centraal platform neer te zetten waardoor deze problematiek wordt opgelost. Wat dan overblijft is een overzichtelijke, schaalbare en uitbreidbare omgeving waarbij bron- en doelapplicaties los van elkaar op een uniforme manier gegevens kunnen uitwisselen.

Een DevOps team dat optimaal gebruik maakt van Continuous Integration en Continuous Delivery kan:

keer vaker code opleveren
0
keer sneller fouten herstellen
0
keer sneller functionaliteit uitrollen
0

 Ontwikkeling​

Binnen Twyzer is veel kennis en kunde aanwezig op het gebied van softwareontwikkeling. We gebruiken bij voorkeur standaard componenten om doorlooptijd en dus ook kosten te besparen. Hierdoor hebben wij meer tijd om te focussen op het creëren van toegevoegde waarde voor u.

Voor software op een online omgeving maken wij gebruik van Azure. Deze cloudomgeving biedt veel standaardproducten en diensten waar wij de uiteindelijke oplossing eenvoudig gebruik van kunnen laten maken. Denk bijv. aan de low-code producten van Logic Apps waarmee visuele flows gemaakt en gebruikt kunnen worden, een wereldwijd schaalbare website of het centraal inregelen van de monitoring, logging en alerting van uw Azure omgeving. Heeft u geen Azure abonnement ? Geen enkel probleem, dan regelen wij dit voor u via het Cloud Solution Provider programma van Microsoft.

We werken volgens de Agile/SCRUM methodiek waardoor we snel en effectief kunnen inspelen op de door u gewenste veranderingen. Als tool gebruiken we hiervoor Azure DevOps dat naadloos integreert met Azure. We maken gebruik van Azure Pipelines voor het toepassen van Continuous Integration en Continuous Delivery (CI/CD) waarmee we de oplevering van de oplossing optimaliseren. In productie nemen van nieuwe functionaliteit en uitrollen van een update wordt een kwestie van een druk op de knop en kan zo vaak uitgevoerd worden als wenselijk is. Fouten als gevolg van menselijk handelen bij een in productie name behoren hierdoor tot het verleden. Dit alles leidt tot continu toegevoegde waarde leveren voor gebruikers.

azure-monitor-dashboard

 Managed Services

Het grootste deel van de levenscyclus van een applicatie is de operatie. Tijdens de operatie moet technisch beheer de hoogste prioriteit zijn omdat u in geval van storingen daar direct de gevolgen van ondervindt. Het is dus essentieel om storingen te voorkomen of direct op te lossen voordat gebruikers iets merken of hier kosten uit voortvloeien.

Bij Twyzer zorgen we voor proactief technisch beheer van onze producten en diensten. Dit doen we o.a. door gebruik te maken van Azure MonitorAzure Security Center en Azure Service Health. Hiermee bewaken we o.a. de beschikbaarheid, performance, incidenten en veiligheid van de door u afgenomen producten en diensten.

Voordat een storing ontstaat zijn er vaak signalen die gedetecteerd en vastgelegd worden in de door ons ingeregelde centrale logging. Van dergelijke signalen versturen wij vervolgens notificaties naar de personen die de vereiste stappen kunnen ondernemen om een storing te voorkomen. Voor signalen die specifiek voor u als klant zijn kunnen wij samen met u aangepaste notificaties instellen.

Ook kunnen we uw omgeving omzetten naar het Cloud Solution Provider programma van Microsoft (afgekort: CSP). Hiermee krijgt uw via Twyzer toegang tot Microsoft Premier Support en wordt u nog sneller geholpen bij incidenten in uw cloud omgeving.