Privacy statement

Twyzer B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82137072, hierna te noemen: Twyzer) acht het van groot belang dat de persoonsgegevens die u aan Twyzer verstrekt zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Gebruik van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Twyzer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
  • het opnemen van contact met u, als hierom wordt verzocht;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit in het kader van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure moeten doen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Twyzer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Deze cookies worden gebruikt om:

  • u behulpzaam te zijn bij het gebruik van onze website;
  • te onderzoeken hoe wij de website gebruiksvriendelijker kunnen maken;
  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken;
  • de website te beschermen;
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan te verbeteren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u vragen over onze privacy-en cookieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via info@twyzer.nl.